همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

آدرس دبيرخانه: تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني شرق- خيابان سرو- موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- ساختمان شهدا، طبقه سوم دبيرخانه همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
شماره تلفن و شماره فاكس: 02188657023

پیش­همایش ­ها و نشست­های علمی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس(نیمه اول سال 97)

توضیحات
(سخنرانی/مقالات/اقدامات)
زمان محورها عنوان نشست علمی / پیش همایش موضوع

دکتر ابراهیم متقی

دکتر ابراهیم برزگر

دکتر مصطفی ملکوتیان

بهمن 96 ـ  بازشناسی گفتمان انقلاب اسلامی (مفاهیم، نظریه ها، زمینه های ظهور، نهادینه سازی،
چالش ها و موانع و …)ـ  جریان شناسی تطوّر گفتمان انقلاب اسلامیـ  ظرفیت شناسی گفتمان انقلاب اسلامی (پاسخگویی، تحقق، پویایی، سرمایه اجتماعی،
متقاعد کردن مخاطبان و…)

 

1ـ بازشناسی، ظرفیت شناسی و مخاطب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

دکتر محمد رحیم عیوضی

دکتر حسن رحیم پور ازغدی

اسفند 96

 

ـ  ارزیابی و آسیب شناسی رویکرد و عملکرد نهادها و دستگاه­های مسئول نسبت به گفتمان
انقلاب اسلامی

ـ  آینده­پژوهی چالش­ها، تهدیدات، و فرصت­های گفتمان انقلاب اسلامی در مقیاس ملی
و فراملی(منطقه­ای، جهان اسلام، جهانی)

 

2ـ آسیب شناسی عملکردها و آینده پژوهی گفتمان انقلاب اسلامی

 

دکتر محمد رحیم عیوضی
دکتر سید یحیی رحیم صفوی
دکتر سعدالله زارعی
اردیبهشت 97

ـ انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

ـ  دفاع مقدس در منظومه فکری امام خمینی(ره)

ـ مقاومت اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

3- انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در منظومه فکری امام خمینی(ره)
دکتر اکبر کاظم زاده
دکتر جلال درخشه
دکتر محمدباقر خرمشاد
اردیبهشت 97

ـ  کلیات طرح بخش انقلاب اسلامی موزه

ـ خوانش مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی جهت بازنمایی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع
مقدس

-گفتمان انقلاب اسلامی، حیات طیبه و کرامت انسانی
– مفاهیم و نمادهای بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی(مشارکت اقشار و …)

4ـ گفتمان انقلاب اسلامی:
چارچوب کلان، خوانش مطلوب، آرمانها و نمادهای بنیادین

دکتر حسین سرفراز

دکتر محمد باقر خرمشاد

تیر 97

    ـ  تبیین مفهومی و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس

ـ  نسبت دفاع مقدس با انقلاب اسلامی
ـ  تبیین سرمایه­های نمادین دفاع مقدس جهت بازنمایی در موزه

 

1ـ تبیین مفهومی و نشانه شناسی دفاع مقدس

 

دفاع مقدس

دکتر یحیی فوزی

 

دکتر جواد منصوری

دکتر حسن شجاعی

دکتر علیرضا ملایی توانی

مرداد97

ـ  تحلیل وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور در دوران دفاع مقدس

ـ  ساختار قدرت نظام بین الملل در دوران دفاع مقدس

ـ  جنایات جنگی رژیم بعث در چهارچوب حقوق بین الملل

ـ جنایت بمباران شیمیایی سردشت

2- وضعیت داخلی کشور و ساختار نظام بین الملل در دوران دفاع مقدس

دکتر یعقوب زهدی

دکتر اکبر کاظم زاده

شهریور 97

ـ  روایت مطلوب دفاع مقدس جهت بازنمایی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ـ  نقش آفرینی اقوام، اقشار و گروه­های اجتماعی و صنفی در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

3ـ روایت مطلوب دفاع مقدس
  بهمن 97 همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همایش اصلی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس