همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

آدرس دبيرخانه: تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني شرق- خيابان سرو- موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- ساختمان شهدا، طبقه سوم دبيرخانه همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
شماره تلفن و شماره فاكس: 02188657023

محورها و زیرمحورها:

    الف)  انقلاب اسلامی:

 1. هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، جریان شناسی و ظرفیت شناسی گفتمان انقلاب اسلامی؛
 2. تبیین و بازنمایی روند تحول گفتمانی انقلاب اسلامی؛
 3. مفاهیم و نمادهای بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی(جمهوریت، اسلامیت، عدالت، معنویت، مقاومت، آزادی قدس، صلح، و…) ؛
 4. انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران معاصر جهان؛
 5. آسیب شناسی انقلاب اسلامی(نارسایی ها، محدودیت ها، نقصان های  نظری و کارکردی )
 6. نقش اقوام و اقشار مختلف مردم در انقلاب اسلامی؛
 7. مخاطب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی ؛
 8. رسانه (داخلی و خارجی) و انقلاب اسلامی(نقش در پیدایش، تبیین، تداوم و تحقق)؛
 9. انقلاب اسلامی پیشران مبارزه با نظام سلطه و استکبار؛
 10. منابع اقتدار در گفتمان انقلاب اسلامی؛
 11. دستاوردهای انقلاب اسلامی در محیط ملی و فراملی؛
 12. آینده پژوهی گفتمان انقلاب اسلامی در مقیاس ملی و فراملی؛
 13. دشمن شناسی گفتمان انقلاب اسلامی؛

 

ب) دفاع مقدس :

 1. تبیین سرمایه­های نمادین و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس؛
 2. نسبت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛
 3. چرایی جنگ تحمیلی؛
 4. اهم روندها و رویدادهای دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛
 5. ارزیابی و آسیب شناسی رویکردها و عملکردهای نهادها و دستگاه­های کشور در هشت سال دفاع مقدس؛
 6. ارزیابی و آسیب شناسی رویکردها و عملکردهای نهادها و دستگاه­های مسئول نسبت به تبیین و ترویج گفتمان دفاع مقدس بعد از هشت سال دفاع مقدس تا کنون؛
 7. نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه ؛
 8. نقش مردم (اقوام، اقشار، زنان، جوانان و گروه­های اجتماعی و صنفی مختلف) و نحوه ارتباط آنها با یگان­های مربوطه(رابطه یگان­ها با استان­ها و شهرستان­ها) در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه ؛
 9. الگوی دفاعی تحقق یافته در دوران دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛
 10. ویژگی های اجتماعی- فرهنگی کشور در دوران دفاع مقدس؛
 11. ویژگی های منحصر به فرد دفاع مقدس نسبت به سایر جنگ ها در تاریخ ایران و جهان؛
 12. خودباوری و خلاقیت­ها در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه(در حوزه ها و رسته های مختلف)؛
 13. بازنمایی ساختار قدرت، ائتلاف­های منطقه­ای و بین الملل در دوران دفاع مقدس ؛
 14. بررسی مقایسه­ای سطح توازن قدرت در دوران دفاع مقدس(توان دفاعی، روند رشد و تکامل در ابعاد مختلف و …)
 15. اهداف، نتایج، دستاوردها و پیامدهای دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛
 16. الگوی مدیریت جهادی در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛

 

ج)  بازنمایی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه :

 1. نقش موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تبیین، ترویج و نهادینه سازی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ؛
 2. مدل، الگو و راهکارهای جذب و نگه­داشت مخاطب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
 3. گونه شناسی ادبیات، هنر و رسانه برای بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه؛
 4. شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های فضای مجازی و فناوری های نوپدید در بازنمایی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه؛
 5. بازتولید آموزه ها، ارزشها و نمادهای ایثار و مقاومت در آثار هنری و معماری مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
 6. طراحی و بهینه سازی سناریوهای بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه؛
 7. راهکارهای ارتقای اثربخشی پیام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه؛
 8. نقش موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در غنای ادبیات پایداری و پیشبرد صلح و عدالت؛
 9. ساز و کارهای ارتقای نقش آفرینی پیشکسوتان جهاد و مقاومت در موزه؛
 10. الگوهای ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و تفریحی متناسب با ارزش ها و فضای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
 11. ارتقاء فضای اجتماعی موزه با بهره گیری از مناسبت ها و رویدادهای ایرانی – اسلامی؛
 12. نقش و جایگاه محوری موزه در گردشگری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
 13. راهکارهای ارتقای تعامل و هم افزایی با موزه های جهان، بویژه موزه های مقاومت؛
 14. ساز و کارهای بهره مندی از ظرفیت نخبگان و سازمان های مردم نهاد در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.