شيوه نامه تدوین مقاله همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

آدرس دبيرخانه: تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني شرق- خيابان سرو- موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- ساختمان شهدا، طبقه سوم دبيرخانه همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
شماره تلفن و شماره فاكس: 02188657023

پست الکترونیک : drd.hamayesh@gmail.com

شيوه نامه تدوین مقاله همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

از نویسندگان گرامی تقاضا مي‌شود براي جلوگيري از تأخیر در داوري مقالات ارسالی، نکات زير را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.

 1. مقاله بايد تحقيقي و حاصل کار پژوهشی نویسنده يا نویسندگان باشد و لزوماً به توليد علم و معرفت جديد منجر شده باشد. مقاله‌هاي استخراج ‌شده از رساله دکترا، پايان‌نامه‌هاي برجسته و همچنين طرح‌هاي تحقيقاتي مستقل در صورتي‌که مشتمل بر اصول و روش تحقيق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال مي‌کند.
 2. همایش از مقاله‌هاي نظري که به ابداع يا ارائه نظريه‌هاي علمي و نيز نقد و بررسي عالمانه نظريه‌هاي موجود به‌وسيله اساتید و صاحبنظران برجسته مي‌پردازند، استقبال مي‌نمايد.
 3. مقاله ارسال شده در نشریه ديگري چاپ نشده و يا همزمان براي سایر همایش­ها و یا مجلات ارسال نشده باشد.
 4. در مقالاتی که بيش از يک نویسنده دارند، نویسندگان بايد يک نفر را به­عنوان نویسنده عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غير اين صورت نفر اول، نویسنده عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
 5. مقالات ارسالی با قلم B Nazaninاندازه قلم 13، فاصله خطوط 1و حداکثر در 20 صفحه و از طريق سایت اینترنتی همایش به نشانی زیر ارسال شود:

www.drd.iranhdm.com

drd.hamayesh@gmail.com

 1. شيوه ارجاع در مقاله بايد به سبك APA باشد. استناد در داخل متن با ذكر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند:(محمدی، 1393: 22)
 2. شيوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بايستي به‌صورت نمونه‌هاي زير باشد:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) يا مترجم،(در صورت داشتن بيش از يک نویسنده بقیه اسامی به صورت نام و نام خانوادگی ذکر شوند) (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر و DOI مربوطه.

مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.

اینترنت: نام خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان)، (سال انتشار يا دسترسي)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پايگاه و DOI مربوطه

 1. در تنظيم جداول، نمودارها و شكل‌ها رعایت نکات زير الزامي است:

الف ـ اطلاعات جداول نبايد به­صورت شکل و يا نمودار در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشكال و نمودارها در پايين آنها ذكر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع ديگر، ذكر منبع در زير آنها الزامي است. همچنين ابعاد آنها بايد متناسب با ابعاد فصلنامه پژوهش گردشگری باشد.

ب ـ هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان باشند، مي‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج ـ تصاوير و نقشه‌ها بايد واضح، خوانا، داراي مقياس و با کيفيت مناسب تهیه شده باشند. (در صورت نياز به چاپ رنگي نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دريافت مي‌شود).

 1. مقالات دريافت ‌شده پس از بررسي اوليه در مسير فرآیند داوري علمي قرار گرفته و رأی نهايي در خصوص پذيرش يا رد آن توسط کمیته داوری صادر مي‌شود.
 2. همایش حق رد يا قبول و ويرايش مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.
 3. مسئوليت صحت و سقم مطالب مقاله به ‌لحاظ حقوقي بر عهده صاحب و يا صاحبان مقاله مي‌باشد.
 4. ارتباط مقاله با شماره محورهای همایش در صفحه اول مقاله درج شود.
 5. همایش عضو پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می باشد.
 6. به مقالات برگزیده همایش، جوایز ارزشمندی تعلق می گیرد.
 7. در پایان همایش برای شرکت­کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.