همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

آدرس دبيرخانه: تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني شرق- خيابان سرو- موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- ساختمان شهدا، طبقه سوم دبيرخانه همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
شماره تلفن و شماره فاكس: 02188657023

اهداف :

هدف اصلی: بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛

  1. توسعه ادبیات علمی در حوزه بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
  2. تقویت باورها و رفتارهای ایثارگرانه منبعث از گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ؛
  3. تبیین نقش و جایگاه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بازنمایی هنرمندانه گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
  4. بازشناسی دستاوردهای گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛