همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

آدرس دبيرخانه: تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني شرق- خيابان سرو- موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- ساختمان شهدا، طبقه سوم دبيرخانه همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
شماره تلفن و شماره فاكس: 02188657023

اعضای کمیته علمی و کارگروه­های همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 

الف) کارگروه علمی انقلاب اسلامی

 • دکتر ابراهیم متقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(رئیس کارگروه)
 • دکتر محمد رحیم عیوضی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر ابراهیم برزگر عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر سعید علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
 • دکتر اصغر منتظر القائم عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر اعلی تورانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

ب) کارگروه علمی  دفاع مقدس

 • دکتر یعقوب زهدی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسين(ع) (رئیس کارگروه)
 • دکتر احمد غلامپور عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسين(ع)
 • دکتر سید محمود رضا شمس دولت آبادی عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • دکتر حسن حیدری عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
 • دکتر طهماسب علی پوریانی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر ناصر جهانشاهی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار

ج) کارگروه علمی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • دکتر داود عامری مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس(رئیس کارگروه)
 • دکتر اصغر فروغی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر حمیدرضا منیری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 • دکتر محمد جواد هراتی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • دکتر واثق عباسی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر حسن بافنده قراملکی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان