همايش ملی بازنمايی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

آدرس دبيرخانه: تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني شرق- خيابان سرو- موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- ساختمان شهدا، طبقه سوم دبيرخانه همايش ملي بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
شماره تلفن و شماره فاكس: 02188657023

پست الکترونیک : drd.hamayesh@gmail.com

هدف اصلی: بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛

2.تقویت باورها

و رفتارهای ایثارگرانه منبعث از گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

1.توسعه ادبیات علمی

 در حوزه بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

4.بازشناسی دستاوردهای

گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

3.تبیین

نقش و جایگاه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بازنمایی هنرمندانه گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

پوستر همایش

محورها و زیرمحورها:

    ج) بازنمایی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه :

نقش موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تبیین، ترویج و نهادینه سازی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ؛

مدل، الگو و راهکارهای جذب و نگه­داشت مخاطب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛

و …

ب) دفاع مقدس :

تبیین سرمایه­های نمادین و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس؛

نسبت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛

چرایی جنگ تحمیلی؛

اهم روندها و رویدادهای دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه؛

و …

    الف)  انقلاب اسلامی:

هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، جریان شناسی و ظرفیت شناسی گفتمان انقلاب اسلامی

تبیین و بازنمایی روند تحول گفتمانی انقلاب اسلامی

مفاهیم و نمادهای بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی(جمهوریت، اسلامیت، عدالت، معنویت، مقاومت، آزادی قدس، صلح، و…)

و …